Image unavailable

Undersökningsplikt

Som köpare har du undersökningsplikt, vilket betyder att du noga ska undersöka den bostad du vill köpa för att få en uppfattning om bostadens skick. Du kan inte få ersättning av säljaren i efterhand för fel som du missat och borde ha upptäckt vid en noggrann undersökning. Undersökningsplikten framgår av Jordabalken vid köp av fastighet samt Köplagen när det gäller bostadsrätt, som lägger stort ansvar på dig som köpare. Om du upptäcker ett fel i bostaden efter köpet som du vill ha ersättning från säljaren för måste du bland annat kunna visa att felet inte var upptäckbart i samband med köpet, ett så kallat dolt fel. Säljaren svarar inte för brister och avvikelser som köparen borde ha räknat med eller borde ha förväntat sig med hänsyn till bostadens ålder, pris, skick och användning.

Vi på Wallenberg rekommenderar köpare att undersöka den kommande bostaden noggrant och göra sig införstådd med vad undersökningsplikten betyder. Om du känner dig det minsta osäker rekommenderar vi att du anlitar en professionell besiktningsman. (Detta är vanligare vid köp av fastighet.) Behöver du hjälp med detta så kontakta oss gärna. Vi har goda samarbeten med flertalet duktiga besiktningsmän och företag. Tänk på att även om en bostad är marknadsförd och säljs som besiktigad så har du som köpare fortfarande din undersökningsplikt!